B_BSeMK Bachelor Seminar

University of Finance and Administration
Summer 2023
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc (seminar tutor)
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Department of Marketing Communication - Departments - University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková
Timetable of Seminar Groups
B_BSeMK/cBSMMO: Mon 20. 2. 10:30–11:14 M22, 11:15–12:00 M22, 12:15–12:59 M22, 13:00–13:45 M22, Mon 20. 3. 10:30–11:14 M22, 11:15–12:00 M22, 12:15–12:59 M22, 13:00–13:45 M22, Mon 17. 4. 10:30–11:14 M22, 11:15–12:00 M22, 12:15–12:59 M22, 13:00–13:45 M22, V. Polišenská
B_BSeMK/cMPH: each even Wednesday 15:45–16:29 E307, each even Wednesday 16:30–17:15 E307, M. Tomčík
Prerequisites
There are no prerequisites for this course.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The course objective is that the student is able to create and draft the Assignment of the Bachelor´s Thesis (BT) and the Introduction to the Bachelor´s Thesis. The student will be ready to work under the guidance of his/her Thesis leader to meet the requirements of the subjects Bachelor Project 1/ 2. During the course in seminar classes students will be taught to respect the author’s ethics, the methodology and methods as well as the quotations principles of creative scientific work on the tertiary education level standard.
Learning outcomes
The bachelor's seminar is devoted to the theoretical and practical mastering of the basic phases of writing and construction of a specialized text - bachelor thesis, which is the final work of the student and whose surrender is a prerequisite for admission to the state final examination. Students will be able to clarify the basic rules of job creation - selection and processing of topics, structure of the construction of a text, its structure, definition and formulation of the objectives of the work, introduction of the introduction, rules for the division of the work into specialized chapters and sub-chapters; reminder of research methods; stylistics of own professional work, its logic and causality; assessing the achievement of the objectives of the work and drawing conclusions. A special emphasis will also be placed on the formal demands of the expert text, the work with the references of the sources, the bibliographic references, the notes, the attachments, the classifications and the list of used literature. The content of the seminar will focus on the independent work with documents, in which the student will acquire the required knowledge and skills in a practical way.
Syllabus
 • 1. Meaning of ZP, requirements for professional level 2. General structure of ZP 3. Procedure for selecting the topic of the ZP, elaboration of the ZP assignment 4. Principles and procedure for elaboration of the ZP Plan 5. Information sources and resources 6. Methods of professional work, creation of text ZP 7. Tools of student work 8. Formal form of the ZP 9. Illustration in ZP 10. Structure of creation 11. Ethics of creative work, links and quotes 12. Conclusion of the ZP, completion of the ZP and defense of the ZP
Literature
  required literature
 • Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty 2. roč. Bc. studia (B18) a 1. roč. NMgr. studia (N18) platná pro AR 2018/2019. Praha: VŠFS, 2018.
 • TICHÝ, J. , EMMER J. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
 • EMMER, J. Jak na citace. VŠFS : Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, O., SKŮPA, J. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
  not specified
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. ISBN 978-80-867-5419-7.
Teaching methods
Seminars in full-time study; tutorials in part-time study; compulsory seminar participation is 75% in full-time study, compulsory tutorial participation is 50% in part-time study.
Assessment methods
The subject is finished by the credit of the basic text of the BP Plan (see Methodological instruction of the final thesis). The credit is awarded exclusively by the teacher who teaches the subject Bachelor's Seminar, not the supervisor of the Bachelor Thesis.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8 hodin KS/semestr.
Teacher's information
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
The course is also listed under the following terms Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2023/B_BSeMK