University of Finance and Administration

Sekretariát holdingu / rektorát

Marketingové oddělení

Departments

Faculty of Economic Studies

Faculty of Law and Administration

Univerzitní výzkumné centrum

Prorektor pro výzkum a vývoj

Prorektor pro legislativu a studijní programy

Prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy

Kvestorka