Vysoká škola finanční a správní

Sekretariát holdingu / rektorát

Marketingové oddělení

Katedry

Fakulta ekonomických studií - děkanát FES

Fakulta právních a správních studií - děkanát FPSS

Univerzitní výzkumné centrum

Prorektor pro výzkum a vývoj

Prorektor pro legislativu a studijní programy

Prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy

Kvestorka