Vysoká škola finanční a správní

Kancelář představenstva a sekretariát rektorky

Výkonný ředitel obchodně – právní

Katedry

Fakulta ekonomických studií - děkanát FES

Fakulta právních a správních studií - děkanát FPSS

Prorektor pro výzkum a vývoj

Prorektor pro legislativu a studijní programy

Prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy

Kvestorka