University of Finance and Administration logo Tým grantů a projektů
Department of Research and Development
6410202020 Grant OdbVV Prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS

Staff