University of Finance and Administration logo Konfuciův institut
Prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy
64106050 KonInst ProMZV University of Finance and Administration VŠFS

headMgr. Helga Bedáňová

Staff