University of Finance and Administration logo Institut celoživotního vzdělávání
Prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy
64106060 InstCZV ProMZV University of Finance and Administration VŠFS

Supervised Teaching

headMgr. Martina Linhartová

Staff