University of Finance and Administration logo Prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy
University of Finance and Administration
641060 ProMZV VSFS University of Finance and Administration VŠFS

vice-rectordoc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
rectorBc. Kateřina Slavíková

Staff