B_SoPsS Soudní psychiatrie a sexuologie

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 10 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seznámit studenty s obsahem a rozsahem soudní psychiatrie a sexuologie a jejího využití v praxi.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto předmětu, studenti budou schopni:
- Prezentovat náhled do dynamiky mezi jedincem a společností v rámci soudní psychiatrie a sexuologie,
- Uvědomit si jak se různé aspekty soudní psychiatrie a sexuologie spojují v rámci klientů a profesionálů s nimi pracujících.
Osnova
 • 1. Úvod do soudní psychiatrie a sexuologie (a psychologie)
 • 2. Determinace lidské psychiky
 • 3. Úvod do soudní psychiatrie
 • 4. Obecná psychopatologie I
 • 5. Obecná psychopatologie II
 • 6. Speciální psychiatrie
 • 7. Poruchy osobnosti
 • 8. Zneužívání psychoaktivních látek
 • 9. Soudní sexuologie
 • 10. Teorie agrese
 • 11. Delikvence mládeže
 • 12. Strach z kriminality a viktimologie
Literatura
  povinná literatura
 • POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3. info
 • Pavlovský, P. (2001). Soudní psychiatrie a psychologie. Grada.
  doporučená literatura
 • Vágnerová, M. (2003). Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby 1 a 2 díl
 • Fischer, S., Škoda, J. (2014). Sociální patologie, 2. Rozšířené a aktualizované vydání.
 • Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Rozšířené a přepracované vydání. Portál.
Výukové metody
Přednášky, semináře, cvičení
Metody hodnocení
Pro získání známky – test formou písemné zkoušky (výběr ze tří možností, vždy jedna odpověď je správná, otázek je 50).
Seminární práce v délce 3-5 stránek - bližší informace jsou v Učebních materiálech.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako jednosemestrální kurz. Předmět odborně i personálně garantuje Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_SoPsS