N_OMC Ohledání místa činu

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V předmětu Ohledání místa činu si student osvojí jednu ze základních kriminalistických metod praktické činnosti. Zafixuje si a v praxi bude umět cílevědomě, přímo a bezprostředně pozorovat a zkoumat kriminalisticky relevantní objekty vlastními smysly. Student bude umět v průběhu ohledání využívat zejména obecné metody poznání, jako jsou pozorování, měření a vypočítávání, popisování, srovnávání, experimentování, analýzu, syntézu a modelování. Současně bude student umět využívat i specifické prostředky kriminalistické techniky k vyhledávání, zviditelňování a fixaci stop či jiných důkazů a prostředky kriminalisticko technické dokumentace.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
  • 1. Pojem a význam ohledání 2. Obecné otázky ohledání 3. Druhy ohledání 4. Ohledání místa činu a jiných kriminalisticky významných míst 5. Ohledání mrtvoly 6. Ohledání stop 7. Ohledání těla živé osoby 8. Ohledání výpočetní techniky 9. Metodika a taktika ohledání 10. Příprava ohledání místa činu 11. Hodnocení výsledků ohledání 12. Dokumentace průběhu a výsledků ohledání
Literatura
    povinná literatura
  • STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-124-3
  • KONRÁD Zdeněk, PORADA Viktor, STRAUS Jiří, SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 520 s., ISBN 978-80-7380-124-3
  • STRAUS, J.; PORADA, V. a kol. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 s. 417 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/N_OMC