N_PK Prevence kriminality

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen porozumět základní problematice nedílné součásti kriminologie, prevenci kriminality. V procesu výuky, tedy v rámci vymezené časové dotace, mají studenti získat především potřebné teoretické a některé praktické znalosti. Výuka se tedy zároveň zaměří na praktické příklady vhodné pro demonstraci možností prevence kriminality. Zaměříme se na legislativní ukotvení prevence kriminality, strategii a systém prevence v zahraničí i v ČR. S prevencí úzce souvisí prognózování kriminality a kriminální statistiky. Preventivní strategie jsou součástí kontroly kriminality, viktimologie, ale i restorativní justice. Prevence při penitenciární a postpenitenciární péči se zaměřuje u odsouzených pachatelů na předcházení recidivy. Naproti tomu postoje veřejnosti ke kriminalitě jsou limitovány i mediálními informacemi, strukturou medializované trestné činnosti. Závěrem se zaměříme na jednotlivé druhy trestné činnosti, které z hlediska jejich charakteristických znaků vyžadují odlišné preventivní strategie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• identifikovat a shrnout důležité aspekty prevence kriminality
• popsat aspekty prevence kriminality z pohledu pachatele, oběti a profesionálů
Osnova
 • 1. Prevence jako součást kriminologie, vědy o kriminalitě. Obecný výklad základů oboru kriminologie a prevence kriminality.
 • 2. Teoretická východiska prevence kriminality, příčiny kriminality.
 • 3. Institucionalizace prevence kriminality v zahraničí
 • 4. Strategie a systém prevence kriminality v ČR
 • 5. Prognostika kriminality a kriminální statistiky
 • 6. Prevence kriminality realizovaná bezpečnostními složkami
 • 7. Preventivní strategie v kontrole kriminality
 • 8. Viktimologická prevence
 • 9. Principy restorativní justice. Preventivní činnost Probační a mediační služby.
 • 10. Prevence v penitenciární a postpenitenciární péči.
 • 11. Prevence kriminality a média
 • 12. Prevence kriminality vybraných druhů trestné činnosti
Literatura
  doporučená literatura
 • Jedlička, R. a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Grada.
 • BRUNA, Eduard. Vybrané kapitoly z kriminologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 118 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-099-9. info
  neurčeno
 • • Tomášek, J. (2010). Úvod do kriminologie. Grada. Kapitola: 2, 4, 6
 • • Fischer, S., Škoda, J. (2014). Sociální patologie, 2. Rozšířené a aktualizované vydání. Kapitola: 10
 • • Matoušek, O., Kroftová, A. (2003). Mládež a delikvence. Portál. Kapitola: 17
Výukové metody
Přednášky, semináře, cvičení
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu – účast na seminářích, odevzdání seminární práce (informace v Učebních materiálech), prezentace (informace na přednášce). Pokud je účast na seminářích méně jak 65% tak je student povinen nahradit docházku další seminární prací. Po doložení absence z důvodu nemoci není absence počítána.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_PK