N_PMSCR Probační a mediační služba ČR

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seznámit studenty s aspekty probace a mediace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout principy restorativní justice
- určit a popsat jednotlivé probační programy
- určit a popsat různé aspekty mediace
Osnova
 • 1. Úvod do studia probace a mediace, vývoj a společenský kontext
 • 2. Princip restorativní justice
 • 3. Probace a mediace v mezinárodním kontextu
 • 4. Mediace
 • 5. Probační a mediační činnosti (probační dohled, parole)
 • 6. Probační a mediační činnosti (obecně prospěšné práce)
 • 7. Delikvence mládeže a probační programy pro mládež
 • 8. Komunikace v kontextu probace a mediace
 • 9. Konflikty a přístupy k jejich řešení
 • 10.Alternativní tresty
 • 11. Neziskové organizace
 • 12. Probace a snižování recidivy
Literatura
  povinná literatura
 • • Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D. (Eds.). Probace a mediace. Portál
  doporučená literatura
 • • HOLÁ, Lenka. Mediace: způsob řešení mezilidských konfliktů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003
  neurčeno
 • • ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. 1.vyd. Praha: SPJ, 2003.
Výukové metody
Přednášky, semináře, cvičení
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu – účast na seminářích, odevzdání seminární práce (informace ve Učebních materiálech). Pokud je účast na seminářích méně jak 65%, tak je student povinen nahradit docházku další seminární prací. Po doložení absence z důvodu nemoci není absence počítána.

Pro získání známky – test formou písemné zkoušky (výběr ze tří možností, vždy jedna odpověď je správná, otázek je 50)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/N_PMSCR