N_POO Požární ochrana organizace

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studiem předmětu Požární ochrana organizace získají studenti znalosti týkající se předcházení požárů. Rozsah potřebných informací ke snížení nebezpečí vzniku požáru je velice rozsáhlý. Předmět Požární ochrana organizace nabízí studentům získání potřebného množství znalostí pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet nebezpečí vzniku požárů.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky požární prevence 2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby 3. Stavební prevence 4. Speciální chemie 5. Požární bezpečnost 6. Nové přístupy ke krizovému řízení 7. Právní předpisy v oblasti integrovaného záchranného systému 8. Příčiny vzniku požáru, analýza nebezpečí 9. Plnění úkolů požární ochrany 10. Dokumentace požární ochrany 11. Provádění kontrol 12. Podnikání dvou a více právnických osob v jednom objektu
Literatura
  povinná literatura
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podmínkách zabezpečení integrovaného záchranného systému, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 429/2003 Sb.
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/N_POO