B_MiE Mikroekonomie

Vysoká škola finanční a správní
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 16 hodin KS/semestr. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Blahout, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mach, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. Radim Valenčík, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Petr Mach, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Procházková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_MiE/cEKKV: každé sudé úterý 10:30–11:14 KV205, každé sudé úterý 11:15–12:00 KV205, každé sudé úterý 12:15–12:59 KV205, každé sudé úterý 13:00–13:45 KV205, M. Blahout
B_MiE/cEKPH: St 12:15–12:59 E227, St 13:00–13:45 E227, P. Mach
B_MiE/cFPPPH: každé sudé úterý 12:15–12:59 E307, každé sudé úterý 13:00–13:45 E307, každý sudý čtvrtek 10:30–11:14 E227, každý sudý čtvrtek 11:15–12:00 E227, kromě Út 18. 10., kromě Út 1. 11. ; a Čt 27. 10. 10:30–12:00 E227, Út 1. 11. 12:15–13:45 E004, P. Mach
B_MiE/cMMO: každou lichou středu 8:45–9:29 M15, každou lichou středu 9:30–10:15 M15, každou lichou středu 10:30–11:14 M15, každou lichou středu 11:15–12:00 M15, J. Tichý
B_MiE/cMPH: Čt 8:45–9:29 E228, Čt 9:30–10:15 E228, P. Mach
B_MiE/poEKKV: každé liché úterý 10:30–11:14 KV205, každé liché úterý 11:15–12:00 KV205, každé liché úterý 12:15–12:59 KV205, každé liché úterý 13:00–13:45 KV205, P. Wawrosz
B_MiE/poMMO: každé liché úterý 10:30–11:14 M26, každé liché úterý 11:15–12:00 M26, každé liché úterý 12:15–12:59 M26, každé liché úterý 13:00–13:45 M26, P. Wawrosz
B_MiE/pxEKFMPPPH: každé liché úterý 10:30–11:14 E004, každé liché úterý 11:15–12:00 E004, každé liché úterý 12:15–12:59 E004, každé liché úterý 13:00–13:45 E004, P. Wawrosz
B_MiE/vEKFPH: Pá 7. 10. 17:30–19:00 E004, 19:15–20:45 E004, Pá 11. 11. 17:30–19:00 E004, 19:15–20:45 E004, Pá 9. 12. 14:00–15:30 E004, 15:45–17:15 E004, Pá 16. 12. 17:30–19:00 E225, 19:15–20:45 E225, R. Valenčík
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s problematikou mikroekonomie na úrovni základního kurzu. Konkrétně se student seznámí se základními zákony a principy mikroekonomie (jako je zákon klesajících mezních výnosů a zákon klesajícího mezního užitku nebo princip nákladů obětované příležitosti a princip utopených nákladů); s problematikou rozhodování spotřebitele a rozhodování firmy, nastolování tržní rovnováhy (souladu nabídky s poptávkou); s elasticitou nabídky a poptávky; s jednotlivými tržními strukturami (dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence - monopolistická konkurence, oligopol, monopol); s problematikou trhu výrobních faktorů (včetně trhu práce) a kapitálového trhu včetně toho, co ovlivňuje cenu jednotlivých výrobních faktorů a výši úrokové míry; s modelem všeobecné rovnováhy; s mikroekonomickými důvody státních zásahů, s problematikou alokační, redistribuční, legislativní a regulační funkce státu včetně veřejných statků, externalit a dalších mikroekonomických argumentů pro státní zásahy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozumět základním zákonům a principům mikroekonomie - vysvětlit jednání spotřebitele, firmy - chápat, co se děje na trhu statků, trhu výrobních faktorů a kapitálovém trhu - rozumět konceptu všeobecné rovnováhy - znát mikroekonomické příčiny státních zásahů
Osnova
 • Struktura přednášek:
 • 1. Co je ekonomie. základní pojmy
 • 2. Vlastnictví a směna
 • 3. Dělba práce
 • 4. Užitek
 • 5. Teorie chování spotřebitele
 • 6. Poptávka a nabídka
 • 7. Tržní rovnováha
 • 8. Produkční funkce
 • 9. Trh výrobních faktorů
 • 10. Maximalizace zisku
 • 11. Tržní struktury
 • 12. Teorie všeobecné rovnováhy
Literatura
  doporučená literatura
 • MACH, Petr. Textbook of Elementary Economics. Prague: VŠFS, 2019. ISBN 978-80-7408-193-4. info
 • Holman, Robert 2011. Ekonomie. 5. vydání. Praha: C.H.Beck.
  neurčeno
 • MACH, Petr. Bakalářská ekonomie. Praha: VŠFS, 2023. ISBN ... ... ...
Výukové metody
Přednášky a cvičení na prezenční formě studia, řízené konzultace na kombinované formě studia. Studenti se musí účastnit alespoň 75% výuky v prezenční formě a 50% výuky v kombinované formě.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Získání zápočtu je podmínkou přihlášení na zkoušku.
Zápočet student získá splněním podmínky 75% účasti na cvičeních, složením elektronického průběžného zápočtového testu a elektronického závěrečného zápočtového testu. Studenti jsou k testům vyzváni emailem garantem kurzu, testy se skládají individuálně online.
Zkouška je ústní. Spočívá ve vysvětlení pojmů ze souboru otázek k bakalářské zkoušce z mikroekonomie.
Bez splněného zápočtového testu se nelze přihlašovat na zkoušku.
Studenti s individuálním studijním plánem (ISP) skládají zápočtový test a zkoušku stejně jako ostatní studenti.
Informace učitele
The subject is completed by passing a credit test and passing the exam.
The student earns the credit by 75% attendance in the seminars, passing the online midterm credit test and online final credit test to which he/she will be invited by email by the course guarantor.


The exam is oral. Students will explain concepts contained in the Bachelor's state exam.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2022/B_MiE