VSFS KECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS BA-ECM Economics and Management

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.