VSFS PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS B-MK Marketingová komunikace

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.