VSFS KPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS B-PP Právo v podnikání

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.