VSFS PPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law in Business
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS N-PP Právo v podnikání

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.