VSFS KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS N-AI Aplikovaná informatika

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.