VSFS KFIN Finance
Název anglicky: Finance
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS B-FIN Finance

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.