VSFS KEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS B-EKM Ekonomika a management

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.