VSFS KRR Regionální rozvoj a veřejná správa
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS B-RR Regionální rozvoj a veřejná správa

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.