VSFS DECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský distanční jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS BA-ECM Economics and Management

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.