VSFS PNC New Media and Marketing Communication
Název anglicky: New Media and Marketing Communication
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: VSFS NA-NC New Media and Marketing Communication

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.