It is not currently possible to submit applications within the selected admission procedures. The applications can be submitted from 1/1/2020 to 30/11/2020.

Víš že studium na VŠFS není jen o titulu?

Nabijeme tě poznáním!

Application for Study

The deadline for
bakalářské a navazující magisterské studium
30. 6. 2021
Propojujeme teorii s praxí
Klientský přístup
Mezinárodní prostředí