Víš že studium na VŠFS není jen o titulu?

Nabijeme tě poznáním!

Přihláška ke studiu

Termín pro
bakalářské a navazující magisterské studium
30. 6. 2021
Propojujeme teorii s praxí
Klientský přístup
Mezinárodní prostředí