University of Finance and Administration

Admission to the master's degree program for the academic year 2019/2020

All the programmes offered by the faculty | Further information about the faculty

Programme:
Economic Policy and Administration, Master's degree programme (following the Bachelor's one)
  • Information on entrance examinations designed for this degree programme

    K přihlášce je třeba přiložit
    - ověřenou kopii VŠ diplomu a dodatku k diplomu, případně úředně ověřenu kopii závěrečného vysvědčení
    - doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (300,- Kč) Zahraniční studenti se prokáží nostrifikovanými doklady.

Field of study or combination of fields:

VSFS: Public Administration
Master's degree programme (following the Bachelor's one), study mode: full-time, single-subject.
Create an application for a place on this field of study in the center Most (to 31. 10. 2019) | Further information on this field of study

VSFS: Public Administration
Master's degree programme (following the Bachelor's one), study mode: combined, single-subject.
Create an application for a place on this field of study in the center Most (to 31. 10. 2019) | Further information on this field of study

The degree programmes and fields listed above are open to applications in the following round:

Admission to the master's degree program for the academic year 2019/2020

University of Finance and Administration logo

University of Finance and Administration

Applications can be submitted from 2019/01/01 to 2019/10/31.

• show more information about the admission procedures