HELÍSEK, Mojmír. „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny ("Severe tension" in meeting the exchange rate criterion and the development of the exchange rate of the Czech koruna). In Helísek, M. a kol. Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370. 1st ed. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2006. p. 7-28. ISBN 80-87042-03-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny
Name in Czech „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny
Name (in English) "Severe tension" in meeting the exchange rate criterion and the development of the exchange rate of the Czech koruna
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition 1. vyd. Mladá Boleslav, Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370, p. 7-28, 22 pp. 2006.
Publisher Škoda Auto Vysoká škola
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 80-87042-03-4
Keywords (in Czech) euro, euorozóna, ERM, ERM II, kurzové konvergenční kritérium
Keywords in English euro, euro area, ERM, ERM II, exchange rate convergence criterion
Tags AR 2006/2007
Links GA402/06/1370, research and development project.
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 10/11/2020 16:40.
Abstract
Kapitola je věnována vstupu ČR do eurozóny z hlediska plnění kurzového konvergenčního kritéria s navazujícími souvislostmi a dopady. Obsahuje vymezení tohoto kritéria a posouzení různých forem jeho interpretace (Komise EU, Evropská centrální banka), dosavadní výskyt „značného napětí“ v rámci ERM a ERM II a vyhodnocení simulace účasti ČR v ERM II.
Abstract (in English)
The chapter deals with the entry of the Czech Republic into the euro area, from the point of view of the exchange rate convergence criterion, its impact and consequences. It includes the definition of this criterion and the examination of various forms of its interpretation (EU Commission, European Central Bank), the hitherto existence of a “severe tensions” within the ERM and ERM II, and the evaluation of the simulated participation of the Czech Republic in the ERM II.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kurzova_konvergence.pdf Licence Creative Commons  File version Helísek, M. 7/11/2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1040/Kurzova_konvergence.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1040/Kurzova_konvergence.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1040/Kurzova_konvergence.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1040/Kurzova_konvergence.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 7/11/2020 16:14

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 

Kurzova_konvergence.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1040/Kurzova_konvergence.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1040/Kurzova_konvergence.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
551,4 KB
Hash md5
300be3f59221f05025ba5b38b33faff2
Uploaded/Created
Sat 7/11/2020 16:14

Kurzova_konvergence.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1040/Kurzova_konvergence.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1040/Kurzova_konvergence.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
3,3 KB
Hash md5
e09b47a39a4a58f239d148dad4660c57
Uploaded/Created
Sat 7/11/2020 16:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1/12/2022 15:43