Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny. In Helísek, M. a kol. Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2006. s. 7-28. ISBN 80-87042-03-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny
Název česky „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny
Název anglicky "Severe tension" in meeting the exchange rate criterion and the development of the exchange rate of the Czech koruna
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání 1. vyd. Mladá Boleslav, Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370, od s. 7-28, 22 s. 2006.
Nakladatel Škoda Auto Vysoká škola
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 80-87042-03-4
Klíčová slova česky euro, euorozóna, ERM, ERM II, kurzové konvergenční kritérium
Klíčová slova anglicky euro, euro area, ERM, ERM II, exchange rate convergence criterion
Štítky AR 2006/2007
Návaznosti GA402/06/1370, projekt VaV.
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 10. 11. 2020 16:40.
Anotace
Kapitola je věnována vstupu ČR do eurozóny z hlediska plnění kurzového konvergenčního kritéria s navazujícími souvislostmi a dopady. Obsahuje vymezení tohoto kritéria a posouzení různých forem jeho interpretace (Komise EU, Evropská centrální banka), dosavadní výskyt „značného napětí“ v rámci ERM a ERM II a vyhodnocení simulace účasti ČR v ERM II.
Anotace anglicky
The chapter deals with the entry of the Czech Republic into the euro area, from the point of view of the exchange rate convergence criterion, its impact and consequences. It includes the definition of this criterion and the examination of various forms of its interpretation (EU Commission, European Central Bank), the hitherto existence of a “severe tensions” within the ERM and ERM II, and the evaluation of the simulated participation of the Czech Republic in the ERM II.
Zobrazeno: 26. 3. 2023 10:04