Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny ("Severe tension" in meeting the exchange rate criterion and the development of the exchange rate of the Czech koruna). In Helísek, M. a kol. Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370. 1st ed. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2006. p. 7-28. ISBN 80-87042-03-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny
Name in Czech „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny
Name (in English) "Severe tension" in meeting the exchange rate criterion and the development of the exchange rate of the Czech koruna
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition 1. vyd. Mladá Boleslav, Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370, p. 7-28, 22 pp. 2006.
Publisher Škoda Auto Vysoká škola
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 80-87042-03-4
Keywords (in Czech) euro, euorozóna, ERM, ERM II, kurzové konvergenční kritérium
Keywords in English euro, euro area, ERM, ERM II, exchange rate convergence criterion
Tags AR 2006/2007
Links GA402/06/1370, research and development project.
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 10/11/2020 16:40.
Abstract
Kapitola je věnována vstupu ČR do eurozóny z hlediska plnění kurzového konvergenčního kritéria s navazujícími souvislostmi a dopady. Obsahuje vymezení tohoto kritéria a posouzení různých forem jeho interpretace (Komise EU, Evropská centrální banka), dosavadní výskyt „značného napětí“ v rámci ERM a ERM II a vyhodnocení simulace účasti ČR v ERM II.
Abstract (in English)
The chapter deals with the entry of the Czech Republic into the euro area, from the point of view of the exchange rate convergence criterion, its impact and consequences. It includes the definition of this criterion and the examination of various forms of its interpretation (EU Commission, European Central Bank), the hitherto existence of a “severe tensions” within the ERM and ERM II, and the evaluation of the simulated participation of the Czech Republic in the ERM II.
Displayed: 6/7/2022 12:24