Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Vstup ČR do Eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. 172 s. ISBN 978-80-7408-000-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vstup ČR do Eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů)
Název česky Vstup ČR do eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů)
Název anglicky The Czech Republic's entry into the euro area, ERM II and the exchange rate convergence criterion (team of authors)
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, 172 s. 2007.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-000-5
Klíčová slova česky euro, eurozóna, rozšíření eurozóny, vstup ČR do eurozóny, ERM II, Maastrichtská kritéria
Klíčová slova anglicky euro, euro area, euro area enlargement, entry of the Czech Republic into the euro area, ERM II, Maastricht criteria
Štítky AR 2007/2008, monografie
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA402/06/1370, projekt VaV.
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 23. 1. 2021 22:38.
Anotace
Kniha se zabývá analýzou mechanismu ERM II (včetně jeho historie) a kurzového konvergenčního kritéria. Zkoumá, zda je účast v ERM II (zafixování měnového kurzu) spojena s rizikem měnové krize. Další kapitola prezentuje vlastní model včasného varování před měnovou krizí. Závěrečné dvě kapitoly zkoumají připravenost ČR z hlediska teorie OCA a reálnou konvergenci k eurozóně.
Anotace anglicky
The book deals with the analysis of the mechanism ERM II (including its history) and the exchange rate convergence criterion. It examines whether participation in ERM II (exchange rate fixing) is associated with the risk of a currency crisis. The next chapter presents own early warning model of the currency crisis. The final two chapters examine the readiness of the Czech Republic in terms of OCA theory and real convergence to the euro area.
Zobrazeno: 3. 12. 2021 01:33