BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 158-175. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding
Název česky Teorie redistribučních systémů jako klíč k dekódování reality
Autoři BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Teorie her; teorie redistribučních systémů; paretovské optimum; Nashova rovnováha; konkurence; meziorganizační migrace; koalice; vyjednávání
Klíčová slova anglicky Theory of games; redistribution systems theory; Pareto optimum; Nash equilibrium; competition; inter-organisational migration; coalition; negotiation
Štítky AR 2007/2008, odborný časopis, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 14:15.
Anotace
inter-organisational migration, coalition, negotiation
Anotace česky
Příspěvek navazuje na článek Nashova rovnováha v redistribučních systémech (Výpočet, význam, využití) uveřejněný v časopisu ACTA 1/2008. Vychází z některých obecných metodologických otázek vývoje teorií, které využívají matematický aparát a v nichž důležitou roli hraje nalezení vhodného zjednodušení reality. Tato východiska pak konkretizuje na problematiku rozpracování teorie redistribučních systémů, která je jednou z variant teorie her. Konkretizuje vyjádření diskriminační a Nashovy rovnováhy, prezentuje původní schéma, které umožňuje názornou představu o těchto typech rovnováhy, rozšiřuje model elementárního redistribučního systému o uvážení některých vlivů působících na redistribuční systém. Konkrétně pak jde o vliv konkurence a meziorganizační migrace; možnost vzájemného uplácení hráčů (investování do pozice); vliv hráčů z jednoho redistribučního systému na vytváření koalic ve druhém systému; vliv vztahu mezi redistribučními systémy na proces vyjednávání uvnitř každého z nich.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 24. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf?info
Vloženo
Út 24. 7. 2012 14:15

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., učo 5003
  • osoba doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
Atributy
 

ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1 MB
Hash md5
5ec1e3ab3026f33fb2f55c3c9900f53a
Vloženo
Út 24. 7. 2012 14:15

ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
49,7 KB
Hash md5
7ffce40bdad0b832f75483e2c2bd31e4
Vloženo
Út 24. 7. 2012 14:16
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 9. 5. 2021 03:28