BUDINSKÝ, Petr and Radim VALENČÍK. Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 2, p. 158-175. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding
Name in Czech Teorie redistribučních systémů jako klíč k dekódování reality
Authors BUDINSKÝ, Petr and Radim VALENČÍK.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Teorie her; teorie redistribučních systémů; paretovské optimum; Nashova rovnováha; konkurence; meziorganizační migrace; koalice; vyjednávání
Keywords in English Theory of games; redistribution systems theory; Pareto optimum; Nash equilibrium; competition; inter-organisational migration; coalition; negotiation
Tags AR 2007/2008, odborný časopis, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 24. 7. 2012 14:15.
Abstract
inter-organisational migration, coalition, negotiation
Abstract (in Czech)
Příspěvek navazuje na článek Nashova rovnováha v redistribučních systémech (Výpočet, význam, využití) uveřejněný v časopisu ACTA 1/2008. Vychází z některých obecných metodologických otázek vývoje teorií, které využívají matematický aparát a v nichž důležitou roli hraje nalezení vhodného zjednodušení reality. Tato východiska pak konkretizuje na problematiku rozpracování teorie redistribučních systémů, která je jednou z variant teorie her. Konkretizuje vyjádření diskriminační a Nashovy rovnováhy, prezentuje původní schéma, které umožňuje názornou představu o těchto typech rovnováhy, rozšiřuje model elementárního redistribučního systému o uvážení některých vlivů působících na redistribuční systém. Konkrétně pak jde o vliv konkurence a meziorganizační migrace; možnost vzájemného uplácení hráčů (investování do pozice); vliv hráčů z jednoho redistribučního systému na vytváření koalic ve druhém systému; vliv vztahu mezi redistribučními systémy na proces vyjednávání uvnitř každého z nich.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 24. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:15

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • a concrete person doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., učo 5003
  • a concrete person doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
Attributes
 

ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
5ec1e3ab3026f33fb2f55c3c9900f53a
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:15

ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1229/ACTA_2_2008_Budinsky_Valencik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
49,7 KB
Hash md5
7ffce40bdad0b832f75483e2c2bd31e4
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 11. 2020 19:07