BUDINSKÝ, Petr and Radim VALENČÍK. Nash Equilibrium in Redistributions Systems (Calculation, Weight, Application). ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 1, p. 124-130. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nash Equilibrium in Redistributions Systems (Calculation, Weight, Application)
Name in Czech Nashova rovnováha v redistribučních systémech (výpočet, význam, využití)
Authors BUDINSKÝ, Petr and Radim VALENČÍK.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords in English Game Theory; Theory of Redistribution Systems; Redistribution Equation; Coalition; Bargaining; Pareto Optionality; Nash Equilibrium
Tags AR 2007/2008, odborný časopis, recenze
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 24. 7. 2012 14:48.
Abstract
A redistribution system is any social system as organization, company or institution is where the redistribution of payments of players in comparison with their performance happens. The very important role is played by constitutions of alliances created in this system. Modeling of essential three players redistribution system as well as identifying and calculating the forms of equilibrium (discriminatory or Nash) provide the key for analysis of a real individual or group behavior including problems of its stability and chaining of other social systems. The theory of redistribution systems, as an original extension, comes out of the “game theory” and it has numerous practical applications.
Abstract (in Czech)
Redistribuční systém je jakýkoli sociální systém typu organizace, firmy či instituce, ve kterém dochází k přerozdělení výplat hráčů oproti jejich výkonnosti. Podstatnou roli přitom hrají koalice, které se v takovém systému vytvářejí. Modelování elementárního redistribučního systému, který se sestává ze tří hráčů, identifikování a výpočet rovnováhy diskriminačního typu a Nashovy rovnováhy poskytuje klíč k analýze reálného chování jednotlivců i jejich skupin včetně problematiky stability a spojování různých sociálních systémů. Teorie redistribučních systémů jako původní rozšíření a aplikace teorie her má četné praktické aplikace.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 24. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:47

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • a concrete person doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., učo 5003
  • a concrete person doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
Attributes
 

ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
328,2 KB
Hash md5
2cdcd91cde2426bca328f3e161e3dfd5
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:47

ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1231/ACTA_1_2008_Budinsky_Valencik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,9 KB
Hash md5
f8ee0cf179c29cfd3caad76e247b4352
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24. 11. 2020 16:08