DVOŘÁK, Pavel a Petr LEJTNAR. Tendence ve vývoji veřejného zadlužení zemí EU. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 36-59. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tendence ve vývoji veřejného zadlužení zemí EU
Název anglicky Public Indebtedness Trends in EU Countries
Autoři DVOŘÁK, Pavel a Petr LEJTNAR.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Evropská unie; státní dluh; trendy vývoje objemu a struktury; stabilizační programy
Klíčová slova anglicky European Union; government debt; development trends; stabilization programs
Štítky AR 2007/2008, odborný časopis
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 27. 7. 2012 08:15.
Anotace
Jedním ze základních rysů českého makroekonomického vývoje posledních let je dynamický růst státního zadlužení, jehož příčiny a důsledky jsou předmětem odborných diskusí. Článek analyzuje základní trendy vývoje objemu a struktury vládního dluhu v zemích EU a srovnává je s vývojem v Č eské republice. Podíl českého státního dluhu k HDP je v evropské komparaci nízký, tempo růstu tohoto poměru mezi lety 1998 – 2005 však bylo nejvyšší v EU. Základní trendy změn struktury českého státního dluhu je možné označit za pozitivní. Základním problémem je skutečnost, že vzhledem k perzistentnímu rozpočtovému deficitu se mimořádně příznivé období souběhu vysokého tempa růstu a nízkých úrokových měr neprojevuje poklesem relativní váhy veřejného dluhu.
Anotace anglicky
One of the main features of nowadays Czech macroeconomic development is a highly dynamic growth of the volume of the public debt, which is in the centre of the policy debate in the C zech Republic. Paper analyses the basic development trends of its volume and pattern in EU countries for comparing with Czech Republic. The debt to GDP ratio is comparatively low, but its growth rate between 1998 – 2005 was the highest in EU. The basic trends of the government debt structure is possible to denote as positive. The main problem is that on account of persistent budget deficit the extraordinary high growth rate of product and in European context low interest rate are not manifesting in the debt to GDP ratio lowering.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 25. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf?info
Vloženo
St 25. 7. 2012 13:35

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc., učo 14875
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
543,1 KB
Hash md5
5fbfb69d89ac6abc7dc71e1e06cc2a3f
Vloženo
St 25. 7. 2012 13:35

ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
62 KB
Hash md5
d1db862e7a1da09ace08f006cc9a12fe
Vloženo
St 25. 7. 2012 13:36
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 22. 9. 2021 20:30