DVOŘÁK, Pavel and Petr LEJTNAR. Tendence ve vývoji veřejného zadlužení zemí EU (Public Indebtedness Trends in EU Countries). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 2, p. 36-59. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tendence ve vývoji veřejného zadlužení zemí EU
Name (in English) Public Indebtedness Trends in EU Countries
Authors DVOŘÁK, Pavel and Petr LEJTNAR.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Evropská unie; státní dluh; trendy vývoje objemu a struktury; stabilizační programy
Keywords in English European Union; government debt; development trends; stabilization programs
Tags AR 2007/2008, odborný časopis
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 27. 7. 2012 08:15.
Abstract
Jedním ze základních rysů českého makroekonomického vývoje posledních let je dynamický růst státního zadlužení, jehož příčiny a důsledky jsou předmětem odborných diskusí. Článek analyzuje základní trendy vývoje objemu a struktury vládního dluhu v zemích EU a srovnává je s vývojem v Č eské republice. Podíl českého státního dluhu k HDP je v evropské komparaci nízký, tempo růstu tohoto poměru mezi lety 1998 – 2005 však bylo nejvyšší v EU. Základní trendy změn struktury českého státního dluhu je možné označit za pozitivní. Základním problémem je skutečnost, že vzhledem k perzistentnímu rozpočtovému deficitu se mimořádně příznivé období souběhu vysokého tempa růstu a nízkých úrokových měr neprojevuje poklesem relativní váhy veřejného dluhu.
Abstract (in English)
One of the main features of nowadays Czech macroeconomic development is a highly dynamic growth of the volume of the public debt, which is in the centre of the policy debate in the C zech Republic. Paper analyses the basic development trends of its volume and pattern in EU countries for comparing with Czech Republic. The debt to GDP ratio is comparatively low, but its growth rate between 1998 – 2005 was the highest in EU. The basic trends of the government debt structure is possible to denote as positive. The main problem is that on account of persistent budget deficit the extraordinary high growth rate of product and in European context low interest rate are not manifesting in the debt to GDP ratio lowering.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 25. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:35

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc., učo 14875
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
543,1 KB
Hash md5
5fbfb69d89ac6abc7dc71e1e06cc2a3f
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:35

ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1532/ACTA_2_2007_Dvorak_Lejtnar.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
62 KB
Hash md5
d1db862e7a1da09ace08f006cc9a12fe
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 22. 9. 2021 20:37