WAWROSZ, Petr. Investování do sociálního kapitálu, efektivnost a redistribuční systémy (Investments in Social Capital, Efficiency and Systems of Redistributions). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 74-102. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Investování do sociálního kapitálu, efektivnost a redistribuční systémy
Name (in English) Investments in Social Capital, Efficiency and Systems of Redistributions
Authors WAWROSZ, Petr.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) lidský kapitál; sociální kapitál; rivalitní a kooperující sociální systém; redistribuční systémy; elementární redistribuční model; meziorganizační migrace
Keywords in English human capital; social capital; rival and cooperative social system; redistribution system; elementary redistribution model; migration people among organizations
Tags AR 2006/2007, odborný časopis
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 27. 7. 2012 08:14.
Abstract
Zatímco problematice investic do lidského kapitálu je věnována značná pozornost, v případě investic do sociálního kapitálu tomu tak není. Lidský kapitál však lze uplatnit pouze prostřednictvím sociálních sítí, tedy prostřednictvím sociálního kapitálu. Článek ukazuje, že investice do sociálního kapitálu mohou být spojeny s řadou výnosů, ale i nákladů, včetně nákladů obětované příležitosti. U sociálních sítí hraje dále významnou úlohu, zda mají tyto sítě kooperativní nebo rivalitní charakter. Článek rozebírá základní faktory, které působí na spolupráci nebo rivalitu v síti. Významná pozornost je věnována problematice redistribuce v sociálních sítích. Článek popisuje elementární redistribuční systém, pokud sociální síť tvoří tři osoby (hráči), a rozebírá možné redistribuce, které v takovém systému mohou nastat včetně vlivu na efektivitu takového systému. V závěru článek zkoumá vliv meziorganizační migrace na redistribuci a faktory, které omezuji možnosti meziorganizační migrace, zejména meziorganizační migrace výkonných osob.
Abstract (in English)
Economic pays appreciable attention investments in human capital. However more little attention is paid investments in social capital, although human capital can be only applied in social networks, it means by social capitals. The article shows that investments in social capital are connected with profits and costs including opportunity costs. Social networks can be divided in cooperative and rival ones. The article explores factors influencing if a network have cooperative or rival characters and how the factors affect behaviour of the network. Main attention of the article is paid the question of redistribution in social network. The article describes the elementary system of redistribution – the case when the social network consists of three persons (players). Possible redistribution in the system is analysed including effects of the redistribution on the behaviour and efficiency of the system. The topic of migration people among organizations is dissected in the last chapter of the article including answering the question why share of migration skilled and qualified people among organizations is relatively low.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 26. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:23

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • a concrete person doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., učo 6399
Attributes
 

ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
274,4 KB
Hash md5
2113d7ea03b4408c90a037f363b8a30a
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:23

ACTA_1_2007_Wawrosz.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1546/ACTA_1_2007_Wawrosz.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
79,3 KB
Hash md5
2ba31f22e391d99e98e70df8a5948c3a
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:24
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 3. 2021 20:56