HELÍSEK, Mojmír. Krize EMS, česká měnová krize a souvislosti se zapojením koruny do mechanismu ERM II. (EMS Crisis, Czech Currency Crisis and Connections to Joining of the Crown into ERM II). Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007, vol. 1, No 1, p. 26-48. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krize EMS, česká měnová krize a souvislosti se zapojením koruny do mechanismu ERM II.
Name (in English) EMS Crisis, Czech Currency Crisis and Connections to Joining of the Crown into ERM II
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Acta VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 2007, 1802-792X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) euro; eurozóna; ERM; ERM II; kurzové konvergenční kritérium; měnové krize
Keywords in English euro; euro area; ERM; ERM II; exchange rate convergence criterion; currency crisis
Tags AR 2006/2007, odborný časopis
Links GA402/06/1370, plan (intention).
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 30. 5. 2020 23:03.
Abstract
Příspěvek se zabývá analýzou krize EMS 1992-93 a měnové krize v ČR 1997 s cílem nalézt souvislosti s možným opakováním měnové krize v období setrvání koruny v mechanismu ERM II. Při hodnocení perspektiv vývoje kurzů měn, zapojených v ERM II, bude mít stabilizující dopad plnění dalších maastrichtských kritérií (vedle kritéria kurzového). Zároveň je však třeba počítat s pokračující apreciací reálného měnového kurzu, která může vést k nejistotě ve vývoji konkurenceschopnosti, a tím i k devalvačním očekáváním. Obavy nemusí vyvolávat možnost přenosu krize tzv. obchodním kanálem, jak tomu bylo při krizi EMS. Nebezpečím však zůstává možnost nákazy, založené na principu regionálního pohledu investorů, a to zejména ze strany nestabilních kurzů polské a maďarské měny.
Abstract (in English)
The contribution deals with an analysis of the EMS 1992-93 crisis and 1997 currency crisis in the CR with the aim to find connections with possible recurrence of currency crisis in the period of the Czech crown remaining in the ERM II mechanism. In the assessment of the perspectives of exchange rates development of the currencies involved in ERM II the meeting of other Maastricht criteria (apart from the exchange rate criterion) will have a stabilising impact. At the same time, however, continuing appreciation of real exchange rate should be taken into account. The appreciation can result in uncertainty in the development of competing abilities and, hence, devaluation expectations. The possibility of spreading the crisis through the so-called trade channel, like in the EMS crisis, did not need to be a source of worry. However, there is still peril of contagion based on the principle of investors regional view, especially in the case of unstable exchange rates of Polish and Hungarian currencies.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2007_Helisek.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 26. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:20

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 

ACTA_1_2007_Helisek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
311,3 KB
Hash md5
29f1ebbdeca886f4f6d1d94faea83ad9
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:20

ACTA_1_2007_Helisek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1752/ACTA_1_2007_Helisek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
62,5 KB
Hash md5
f53ed58f4e3cc7a7a254a9c1d24dd689
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 3. 2021 15:42