PRŮŠA, Ladislav. New system of social services financing: myths and mistakes. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 197-206. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název New system of social services financing: myths and mistakes
Název česky Nový systém financování sociálních služeb: mýty a omyly
Autoři PRŮŠA, Ladislav.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky sociální služby; dotační politika; demografický vývoj
Klíčová slova anglicky social services; grant policy; demographic development
Štítky AR 2008/2009, odborný časopis, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Návaznosti OP 7705, projekt VaV.
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 14:31.
Anotace
The implementation of a new system of financing of social services establishes the conditions for the finding of the optimal form of the securing of human needs in an unfavorable social situation, which should contribute to the increasing of the effectiveness of the spent funds. The goal of this paper is to analyze some myths and mistakes that directly influence the effectiveness of this system of the social protection of the population. In this sense, attention is paid especially to: A) an analysis of the results of grant proceedings, which are regulated by § 101 of law no. 108/2006 Coll., on social services, as amended, B) an analysis of some of the findings on the manner of using the contribution for care for the securing of the need of care for oneself, C) the implications of an aging population on the need of services for elderly citizens, in connection with the change of the system of social services financing.
Anotace česky
Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat některé mýty a omyly, které se bezprostředně dotýkají efektivnosti tohoto systému sociální ochrany obyvatelstva. V tomto smyslu je pozornost věnována především: A) analýze výsledků dotačního řízení, které upravuje § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, B) analýze některých poznatků o způsobu využívání příspěvku na péči k zabezpečení potřeby péče o vlastní osobu, C) důsledkům stárnutí populace na potřebu služeb pro staré občany v souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_2_2008_Prusa.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 24. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf?info
Vloženo
Út 24. 7. 2012 14:29

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., učo 14876
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

ACTA_2_2008_Prusa.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
930,6 KB
Hash md5
687317d4983dc2091ecde9d67d1783f8
Vloženo
Út 24. 7. 2012 14:29

ACTA_2_2008_Prusa.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
21,5 KB
Hash md5
77e554dc3974ce2b991b87986fca00a4
Vloženo
Út 24. 7. 2012 14:30
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 5. 2021 04:02