PRŮŠA, Ladislav. New system of social services financing: myths and mistakes. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 2, p. 197-206. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name New system of social services financing: myths and mistakes
Name in Czech Nový systém financování sociálních služeb: mýty a omyly
Authors PRŮŠA, Ladislav.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) sociální služby; dotační politika; demografický vývoj
Keywords in English social services; grant policy; demographic development
Tags AR 2008/2009, odborný časopis, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Links OP 7705, research and development project.
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 24. 7. 2012 14:31.
Abstract
The implementation of a new system of financing of social services establishes the conditions for the finding of the optimal form of the securing of human needs in an unfavorable social situation, which should contribute to the increasing of the effectiveness of the spent funds. The goal of this paper is to analyze some myths and mistakes that directly influence the effectiveness of this system of the social protection of the population. In this sense, attention is paid especially to: A) an analysis of the results of grant proceedings, which are regulated by § 101 of law no. 108/2006 Coll., on social services, as amended, B) an analysis of some of the findings on the manner of using the contribution for care for the securing of the need of care for oneself, C) the implications of an aging population on the need of services for elderly citizens, in connection with the change of the system of social services financing.
Abstract (in Czech)
Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat některé mýty a omyly, které se bezprostředně dotýkají efektivnosti tohoto systému sociální ochrany obyvatelstva. V tomto smyslu je pozornost věnována především: A) analýze výsledků dotačního řízení, které upravuje § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, B) analýze některých poznatků o způsobu využívání příspěvku na péči k zabezpečení potřeby péče o vlastní osobu, C) důsledkům stárnutí populace na potřebu služeb pro staré občany v souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_2_2008_Prusa.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 24. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:29

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., učo 14876
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

ACTA_2_2008_Prusa.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
930,6 KB
Hash md5
687317d4983dc2091ecde9d67d1783f8
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:29

ACTA_2_2008_Prusa.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/1794/ACTA_2_2008_Prusa.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
21,5 KB
Hash md5
77e554dc3974ce2b991b87986fca00a4
Uploaded/Created
Tue 24. 7. 2012 14:30
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 6. 2021 00:49