KUBÍČEK, Antonín a Vladislav PAVLÁT. K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-25. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace
Název anglicky On Integration of Regulation and Supervision of the Financial Markets and on Facilitics of its Applied Implementation
Autoři KUBÍČEK, Antonín a Vladislav PAVLÁT.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky regulace finančních trhů; dohled na finanční trhy; integrace regulace a dohledu nad finančními trhy
Klíčová slova anglicky financial markets regulation; financial markets supervision; integration of financial markets regulation and supervision
Štítky AR 2006/2007, odborný časopis
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 27. 7. 2012 08:14.
Anotace
Současný vývoj finančních trhů je charakterizován jejich vnitřní a vnější integrací, internacionalizací, vývojem nových sofistikovaných finančních nástrojů zejména v segmentu finančních derivátů, rostoucí sekuritizací a vznikem velmi složitých mezinárodních finančních struktur a finančních toků. Intenzivně se diskutuje o nezbytnosti zvýšit konkurenci na finančních trzích, o rostoucí volatilitě měnových a finančních veličin a o institucionalizaci a intelektualizaci. Regulace i dohled se musí přizpůsobit těmto objektivním trendům s cílem zvýšit efektivnost těchto činností. Integrace vztahů a procesů na finančních trzích vyžaduje obdobnou integraci vztahů a procesů v oblasti jejich regulace a dohledu. Při realizaci této integrace je nutno přihlížet k otázce její šíře, hloubky a konkrétních forem. Stať se zabývá zejména touto otázkou v souvislosti s integrací českého dohledu nad finančními trhy v r. 2006.
Anotace anglicky
The development of financial markets is to an increasing extent currently characterized by their interior and exterior integration, internationalization, evolution of a number of new highly sophisticated financial instruments, especially in the segment of financial derivatives, increasing securitization and creation of very complex international financial structures and financial flows within their framework. At the same time, the necessity of restoring free market competition, growing volatility of monetary and financial quantities, institutionalization and intellectualization is more and more intensively discussed. Understandably, both regulation and supervision of the markets have to adapt to these objectively existing trends, including the growing call for increasing the efficiency of all activities. The integration of relations and processes carried out in financial markets requires a similar integration of relations and processes in the sphere of their regulation and supervision. However, there are a number of features of „lower level objectivity“ or specific subjectivity and other characteristics functioning in this sphere which modify the implementation of the above mentioned trend, both in terms of depth and width of its intention and especially in terms of its concrete shape. The level of accepted specifics should never impair the very substance of the integration trend. That is the main theoretical problem dealt with in the artikle which – inter alia – comments on recent (2006) integration of the Czech financial markets regulation and supervision as well.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 26. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf?info
Vloženo
Čt 26. 7. 2012 08:16

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., učo 5027
  • osoba doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., učo 5035
Atributy
 

ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
190,6 KB
Hash md5
d081759df79e38d7b564d66dec1fcc56
Vloženo
Čt 26. 7. 2012 08:16

ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
62,6 KB
Hash md5
ed718d4a88793a91ca7b7fc821ee24e4
Vloženo
Čt 26. 7. 2012 08:19
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 6. 6. 2020 12:16