KUBÍČEK, Antonín and Vladislav PAVLÁT. K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace (On Integration of Regulation and Supervision of the Financial Markets and on Facilitics of its Applied Implementation). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 4-25. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace
Name (in English) On Integration of Regulation and Supervision of the Financial Markets and on Facilitics of its Applied Implementation
Authors KUBÍČEK, Antonín and Vladislav PAVLÁT.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) regulace finančních trhů; dohled na finanční trhy; integrace regulace a dohledu nad finančními trhy
Keywords in English financial markets regulation; financial markets supervision; integration of financial markets regulation and supervision
Tags AR 2006/2007, odborný časopis
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 27. 7. 2012 08:14.
Abstract
Současný vývoj finančních trhů je charakterizován jejich vnitřní a vnější integrací, internacionalizací, vývojem nových sofistikovaných finančních nástrojů zejména v segmentu finančních derivátů, rostoucí sekuritizací a vznikem velmi složitých mezinárodních finančních struktur a finančních toků. Intenzivně se diskutuje o nezbytnosti zvýšit konkurenci na finančních trzích, o rostoucí volatilitě měnových a finančních veličin a o institucionalizaci a intelektualizaci. Regulace i dohled se musí přizpůsobit těmto objektivním trendům s cílem zvýšit efektivnost těchto činností. Integrace vztahů a procesů na finančních trzích vyžaduje obdobnou integraci vztahů a procesů v oblasti jejich regulace a dohledu. Při realizaci této integrace je nutno přihlížet k otázce její šíře, hloubky a konkrétních forem. Stať se zabývá zejména touto otázkou v souvislosti s integrací českého dohledu nad finančními trhy v r. 2006.
Abstract (in English)
The development of financial markets is to an increasing extent currently characterized by their interior and exterior integration, internationalization, evolution of a number of new highly sophisticated financial instruments, especially in the segment of financial derivatives, increasing securitization and creation of very complex international financial structures and financial flows within their framework. At the same time, the necessity of restoring free market competition, growing volatility of monetary and financial quantities, institutionalization and intellectualization is more and more intensively discussed. Understandably, both regulation and supervision of the markets have to adapt to these objectively existing trends, including the growing call for increasing the efficiency of all activities. The integration of relations and processes carried out in financial markets requires a similar integration of relations and processes in the sphere of their regulation and supervision. However, there are a number of features of „lower level objectivity“ or specific subjectivity and other characteristics functioning in this sphere which modify the implementation of the above mentioned trend, both in terms of depth and width of its intention and especially in terms of its concrete shape. The level of accepted specifics should never impair the very substance of the integration trend. That is the main theoretical problem dealt with in the artikle which – inter alia – comments on recent (2006) integration of the Czech financial markets regulation and supervision as well.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 26. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:16

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • a concrete person doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., učo 5027
  • a concrete person doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., učo 5035
Attributes
 

ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
190,6 KB
Hash md5
d081759df79e38d7b564d66dec1fcc56
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:16

ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/2037/ACTA_1_2007_Kubicek_Pavlat.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
62,6 KB
Hash md5
ed718d4a88793a91ca7b7fc821ee24e4
Uploaded/Created
Thu 26. 7. 2012 08:19
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 3. 2021 20:57