KREBS, Vojtěch and Ladislav PRŮŠA. Možnosti řešení současných problémů systému důchodového pojištění (The Possibilities of Solution of Current Problems of Pension Insurance System). ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 2, p. 20-35. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti řešení současných problémů systému důchodového pojištění
Name (in English) The Possibilities of Solution of Current Problems of Pension Insurance System
Authors KREBS, Vojtěch and Ladislav PRŮŠA.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2007, 1802-792X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) důchodové pojištění; transformace důchodového pojištění; financování důchodového pojištění; NDC – systém; strategie modernizace sociální ochrany
Keywords in English pension insurance; transformation of pension insurance; financing of pension insurance; National defined contributions system; A Concerted Strategy for Modernising Social Protection
Tags AR 2007/2008, odborný časopis
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 27. 7. 2012 08:15.
Abstract
Cílem příspěvku je charakterizovat možnosti řešení vybraných problémů systému důchodového pojištění v současné době. Na základě charakteristiky nejvýznamnějších změn tohoto systému, které byly realizovány po r. 1990, je pozornost soustředěna na charakteristiku nejvýznamnějších problémů, jejichž řešení podmiňuje mj. úspěšnost důchodové reformy. Závěrečná část příspěvku je věnována některým problémům důchodového systému v evropském kontextu.
Abstract (in English)
The objective of this report is describe the possibilities of solution of select problems of pension insurance system on the present. On the basis of the characteristics of most significant changes this systems, which was implement after a year 1990, attention is concentrate of describe most significant problems, which solution implicated fruitfulness of pension reform. The final part of this report is orientated of the characteristics some problems of pension system in european context.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 25. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:31

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., učo 14306
  • a concrete person doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., učo 14876
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
293,3 KB
Hash md5
23500bbefc42690c8ce4f5ea730bf88d
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:31

ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/2055/ACTA_2_2007_Krebs_Prusa.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
48,8 KB
Hash md5
23f61e1947619c4bda2361cf73caee9d
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 13:34
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 11. 2020 18:24