PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU. Ekonomika - Měna - Hospodářská politika. Praha: Krigl, 2010. 206 s. Kap. IV: Cesta Evropské unie k měnové integraci (s. 137-194). ISBN 978-80-86912-39-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Česká republika a EU. Ekonomika - Měna - Hospodářská politika
Název česky Česká republika a EU. Ekonomika - Měna - Hospodářská politika
Název anglicky The Czech Republic and the EU. Economy - Currency - Economic policy
Autoři PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK.
Vydání Praha, 206 s. Kap. IV: Cesta Evropské unie k měnové integraci (s. 137-194), 2010.
Nakladatel Krigl
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-86912-39-4
Klíčová slova česky Mezinárodní měnový systém, evropská měnová integrace, euro, eurozóna, Evropská centrální banka, maastrichtská konvergenční kritéria, rozšíření eurozóny.
Klíčová slova anglicky International monetary system, European monetary integration, euro, euro area, European Central Bank, Maastricht convergence criteria, enlargement of the euro area.
Štítky AR 2009/2010
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 2. 11. 2020 21:01.
Anotace
Kapitola IV „Cesta Evropské unie k měnové integraci“ (autor Mojmír Helísek) podává nejprve historický přehled o začátku a vývoji evropské měnové integrace, a to v souvislostech s vývojem mezinárodního měnového systému. Dále charakterizuje vznik, cíle a aktivity Evropského měnového systému. Následuje charakteristika Evropské centrální banky. Poslední část této kapitoly popisuje opatření k zavedení eura v České republice. Obsahuje hodnocení kritérií, nutných pro zavedení eura, a to nominální a reálnou konvergenci České republiky k eurozóně. V jejím závěru jsou vysloveny názory na perspektivu přijetí eura.
Anotace anglicky
Chapter IV "The European Union's path to monetary integration" (author Mojmir Helisek) first provides a historical overview of the beginning and development of European monetary integration, in connection with the development of the international monetary system. It further characterizes the origin, goals and activities of the European Monetary System. The following is a description of the European Central Bank. The last part of this chapter describes the measures for the introduction of the euro in the Czech Republic. It contains an assessment of the criteria necessary for the introduction of the euro, namely the nominal and real convergence of the Czech Republic to the euro area. In its conclusion, opinions are expressed on the perspective of adopting the euro.
VytisknoutZobrazeno: 7. 8. 2022 18:50