PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM and Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU. Ekonomika - Měna - Hospodářská politika (The Czech Republic and the EU. Economy - Currency - Economic policy). Praha: Krigl, 2010. 206 pp. Kap. IV: Cesta Evropské unie k měnové integraci (s. 137-194). ISBN 978-80-86912-39-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká republika a EU. Ekonomika - Měna - Hospodářská politika
Name in Czech Česká republika a EU. Ekonomika - Měna - Hospodářská politika
Name (in English) The Czech Republic and the EU. Economy - Currency - Economic policy
Authors PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM and Mojmír HELÍSEK.
Edition Praha, 206 pp. Kap. IV: Cesta Evropské unie k měnové integraci (s. 137-194), 2010.
Publisher Krigl
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-86912-39-4
Keywords (in Czech) Mezinárodní měnový systém, evropská měnová integrace, euro, eurozóna, Evropská centrální banka, maastrichtská konvergenční kritéria, rozšíření eurozóny.
Keywords in English International monetary system, European monetary integration, euro, euro area, European Central Bank, Maastricht convergence criteria, enlargement of the euro area.
Tags AR 2009/2010
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 2/11/2020 21:01.
Abstract
Kapitola IV „Cesta Evropské unie k měnové integraci“ (autor Mojmír Helísek) podává nejprve historický přehled o začátku a vývoji evropské měnové integrace, a to v souvislostech s vývojem mezinárodního měnového systému. Dále charakterizuje vznik, cíle a aktivity Evropského měnového systému. Následuje charakteristika Evropské centrální banky. Poslední část této kapitoly popisuje opatření k zavedení eura v České republice. Obsahuje hodnocení kritérií, nutných pro zavedení eura, a to nominální a reálnou konvergenci České republiky k eurozóně. V jejím závěru jsou vysloveny názory na perspektivu přijetí eura.
Abstract (in English)
Chapter IV "The European Union's path to monetary integration" (author Mojmir Helisek) first provides a historical overview of the beginning and development of European monetary integration, in connection with the development of the international monetary system. It further characterizes the origin, goals and activities of the European Monetary System. The following is a description of the European Central Bank. The last part of this chapter describes the measures for the introduction of the euro in the Czech Republic. It contains an assessment of the criteria necessary for the introduction of the euro, namely the nominal and real convergence of the Czech Republic to the euro area. In its conclusion, opinions are expressed on the perspective of adopting the euro.
PrintDisplayed: 7/8/2022 17:56