BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. What are the Causes of Disturbances of morality in redistribution systems. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 140-162. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název What are the Causes of Disturbances of morality in redistribution systems
Název česky Jaké příčiny má narušení morality v redistribučních systémech
Autoři BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 2010, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky teorie her; redistribuční systémy; vyjednávání; koalice; diskriminační rovnováha; společně přijatelná rovnováha; paralelní redistribuční systém; racionalita a moralita
Klíčová slova anglicky game theory; redistribution systems; negotiations; coalitions; discriminatory balance; mutually acceptable balance; parallel redistribution system; rationality and morality
Štítky AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA402/09/0086, projekt VaV.
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:19.
Anotace
A redistribution system has two main attributes: 1. The greater the deviation of the payout of players from their performance, the greater the decline in the performance of the system. 2. The cause of this deviation is the formation of coalitions that treat their members preferentially and discriminate other players. If the players in these systems focus on the formation of discriminating coalitions, the system converges towards oscillating between discriminatory balances. But there is a strategy that leads to the attainment of a mutually acceptable balance, in which each of the players improves his / her position in comparison to the average payout that he/she would get when using a strategy based on the formation of discriminating coalitions. In systems of the given type this can be considered as the objective foundation of rationally justified morality. The stated finding is important and opens the way to revealing what in reality most prevents the attainment of a balance that is acceptable for everyone. It turns out that this factor is parallel redistribution games. The revelation of their role as well as their classification and description of some of them is of significant importance to managerial practice.
Anotace česky
Redistribuční systém má dva hlavní atributy: 1. Čím větší je odchylka výplat hráčů od jejich výkonnosti, tím více poklesne výkon systému. 2. Příčinou této odchylky je vznik koalic, které zvýhodňují své členy a diskriminují ostatní hráče. Pokud se hráči v těchto systémech orientují na vytváření diskriminujících koalic, systém konverguje k oscilaci mezi diskriminačními rovnováhami. Existuje však strategie, která vede k dosažení společně přijatelné rovnováhy, ve které si každý z hráčů polepší oproti průměrné výplatě, kterou získá při uplatnění strategie založené na vytváření diskriminujících koalic. To lze v systémech daného typu považovat za objektivní základ racionálně zdůvodněné morality. Uvedený poznatek je významný a otevírá cestu k odhalení toho, co v realitě nejvíce brání dosažení společně přijatelné rovnováhy. Ukazuje se, že jsou to paralelní redistribuční hry. Odhalení jejich role i utřídění a popis některých z nich má značný význam v manažerské praxi.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
3.clanek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 19. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2400/3.clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/2400/3.clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2400/3.clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/2400/3.clanek.pdf?info
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:19

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., učo 5003
  • osoba doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
Atributy
 

3.clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2400/3.clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/2400/3.clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
436,7 KB
Hash md5
c319598829df195cb2cc449157736b44
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:19

3.clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2400/3.clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/2400/3.clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
60 KB
Hash md5
6b989f83432d7fc1d15a7634612493ac
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:35
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 10. 2020 09:09