HELÍSEK, Mojmír. Základy makroekonomie. Průvodce studiem (Fundamentals of Macroeconomics. Study Guide). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004. 92 pp. ISBN 80-86754-18-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy makroekonomie. Průvodce studiem
Name in Czech Základy makroekonomie. Průvodce studiem
Name (in English) Fundamentals of Macroeconomics. Study Guide
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, 92 pp. 2004.
Publisher Vysoká škola finanční a správní
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 80-86754-18-9
Keywords (in Czech) Makroekonomie, HDP, agregátní poptávka a nabídka, hospodářský cyklus, platební bilance, hospodářská politika.
Keywords in English Macroeconomics, GDP, aggregate demand and supply, business cycle, balance of payments, economic policy.
Tags AR 2003/2004
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 2/11/2020 21:24.
Abstract
Skripta jsou doplňkovým textem k učebnici makroekonomie M. Helísek: Makroekonomie. Základní kurz. Druhé přepracované vydání 2002. Skripta obsahují shrnutí základních poznatků, jako jsou hlavní pojmy, definice, vzorce, rovnice, grafy apod. Každá kapitola obsahuje dále tzv. doplňkové otázky, které čtenáře nasměrují k hlubšímu studiu, a otázky k procvičení. Přílohou průvodce jsou statistické údaje a heslář odborných termínů.
Abstract (in English)
The scripts are a supplementary text to the textbook of macroeconomics M. Helisek: Macroeconomics. Basic course. Second revised edition 2002. The scripts contain summaries of basic knowledge, such as main concepts, definitions, formulas, equations, graphs, etc. Each chapter also contains so-called supplementary questions, which direct the reader to a deeper study, and questions for practice. Attached to the guide are statistics and a glossary of technical terms.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zaklady_makro_-_titul.pdf Licence Creative Commons  File version Helísek, M. 2/11/2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 2/11/2020 21:35

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 

Zaklady_makro_-_titul.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
619,1 KB
Hash md5
ee0f832d95cb71c7e2ab31561d621c79
Uploaded/Created
Mon 2/11/2020 21:35

Zaklady_makro_-_titul.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/241/Zaklady_makro_-_titul.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
5,8 KB
Hash md5
b9f7b939cd80e8cd13d91deeeeaccc84
Uploaded/Created
Mon 2/11/2020 21:55
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 17/1/2022 07:27