Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Základy makroekonomie. Průvodce studiem (Fundamentals of Macroeconomics. Study Guide). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004. 92 pp. ISBN 80-86754-18-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy makroekonomie. Průvodce studiem
Name in Czech Základy makroekonomie. Průvodce studiem
Name (in English) Fundamentals of Macroeconomics. Study Guide
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, 92 pp. 2004.
Publisher Vysoká škola finanční a správní
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 80-86754-18-9
Keywords (in Czech) Makroekonomie, HDP, agregátní poptávka a nabídka, hospodářský cyklus, platební bilance, hospodářská politika.
Keywords in English Macroeconomics, GDP, aggregate demand and supply, business cycle, balance of payments, economic policy.
Tags AR 2003/2004
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 2. 11. 2020 21:24.
Abstract
Skripta jsou doplňkovým textem k učebnici makroekonomie M. Helísek: Makroekonomie. Základní kurz. Druhé přepracované vydání 2002. Skripta obsahují shrnutí základních poznatků, jako jsou hlavní pojmy, definice, vzorce, rovnice, grafy apod. Každá kapitola obsahuje dále tzv. doplňkové otázky, které čtenáře nasměrují k hlubšímu studiu, a otázky k procvičení. Přílohou průvodce jsou statistické údaje a heslář odborných termínů.
Abstract (in English)
The scripts are a supplementary text to the textbook of macroeconomics M. Helisek: Macroeconomics. Basic course. Second revised edition 2002. The scripts contain summaries of basic knowledge, such as main concepts, definitions, formulas, equations, graphs, etc. Each chapter also contains so-called supplementary questions, which direct the reader to a deeper study, and questions for practice. Attached to the guide are statistics and a glossary of technical terms.
Displayed: 17. 1. 2022 08:51