MÜLLEROVÁ, Libuše, Marie PASEKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its influence on Performance. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its influence on Performance
Název česky Analýza rozdílností při vykazování dle IFRS v MSP v České republice a jejich vlivu na měření výkonnosti
Autoři MÜLLEROVÁ, Libuše, Marie PASEKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2010, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky IFRS; MSP; české účetní standardy (ČÚS); účetní závěrka; měření výkonnosti
Klíčová slova anglicky IFRS, SMEs; Czech accounting standards (CAS); financial statements; performance measurement
Štítky AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:48.
Anotace
New information technologies, development of international economic cooperation and market interconnection call for the need of multinational, globally applicable and acknowledged accounting standards which will enable to describe the processes taking place on the companies level, within the extent of the contemporary knowledge, but especially in a comparable form. These requirements are met e.g. by International Financial Reporting Standards (IFRS) used mainly in Europe. Their fundamental aim is to develop unified, high-quality and understandable global accounting standards. The financial statements prepared according to these standards provide high-quality, transparent and comparable information, which can help the users to make economic decisions. The information disclosed according to full IFRS standards is sometimes too superfluous for users of financial statements of small medium–sized enterprises (SMEs) and very often the cost of its full consistence exceeds its contributions. Another problem, which is specific for the Czech Republic is that the national legislation does not allow it to specify the income tax base from the statements prepared according to IFRS standards and thus the companies have to prepare the statements according to Czech legislation in parallel, which represents a tremendous administrative burden. The aim of the article is to analyse problem areas in reporting according to IFRS at SMEs in the Czech Republic and to compare their results with the accounting practice in companies which report according to IFRS.
Anotace česky
Nové informační technologie, rozvoj mezinárodní ekonomické spolupráce a propojenost trhu vyvolávají potřebu nadnárodních, celosvětově platných a uznávaných účetních LIBUŠE MÜLLEROVÁ, MARIE PASEKOVÁ, DANA KUBÍČKOVÁ Acta všfs, 2/2010, vol. 4 103 norem, které umožní věrně a v rozsahu odpovídajícím soudobému poznání, ale především ve srovnatelné podobě, vypovídat o procesech probíhajících na úrovni podniku. Těmto požadavkům odpovídají např. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), využívané především v Evropě. Jejich základním cílem je rozvoj jednotného celku vysoce kvalitních a srozumitelných globálních účetních standardů. Z účetních závěrek sestavených dle těchto standardů budou vyplývat vysoce kvalitní, transparentní a srovnatelné informace, které napomohou uživatelům těchto informací provést ekonomická rozhodnutí. Zveřejňované informace podle plných IFRS jsou pro malé a střední podniky (MSP) zbytečné a mnohdy náklady na plnou konzistenci přesahují jejich přínosy. Dalším problémem specifickým pro Českou republiku je, že národní legislativa neumožňuje z výkazů sestavených podle IFRS stanovit zaklad daně z příjmů, a tak podniky musí sestavovat výkazy paralelně podle dvou různých standardů, což představuje velkou administrativní zátěž. Cílem článku je analýza problémových okruhů při vykazováni dle IFRS u MSP v České republice a porovnání jejich výsledků s účetní praxí v podnicích, které už podle IFRS vykazují.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1.clanek.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 19. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2527/1.clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/2527/1.clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2527/1.clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/2527/1.clanek.pdf?info
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 08:47

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba Ing. Dana Kubíčková, CSc., učo 5028
Atributy
 

1.clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2527/1.clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/2527/1.clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
343,9 KB
Hash md5
70dff95d56d5ac6c2600e33bda30646d
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 08:47

1.clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2527/1.clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/2527/1.clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
46,6 KB
Hash md5
4d7dff81fcb4cfaaaeee9719970d4c31
Vloženo
Čt 19. 7. 2012 09:35
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 10. 2020 09:30