LACINA, Karel. Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, vol. 2011, No 2, p. 126-147. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“
Name in Czech K vývoji veřejné správy od pojetí "government" k pojetí "governance"
Authors LACINA, Karel.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) veřejná správa; reformy; decentralizace; dekoncentrace; demokratizace; subsidiarita; New Public Management; „veřejné vládnutí“; „dobré vládnutí“
Keywords in English public administration; reforms; decentralisation; deconcentration; democratisation; subsidiarity; New Public Management; “public governance“; “good governance“
Tags AR 2010/2011, recenzovaný časopis, RIV_ano
Links OP 7716, plan (intention).
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 13/7/2012 12:32.
Abstract
Public administration in the European continent is characterized by relatively significant changes implemented predominantly since the 1970s. They are represented predominantly by reforms based on the decentralisation, deconcentration, subsidiarity and global democratisation of public administration execution principles. The another their important aspect is the implementation of several management approaches time-tested in the private sector, mainly on the basis of the so called New Public Management (NPM). It is the conception having the decisive position in the European public administration mainly in the 1980s and the first half of the 1990s. This approach criticized nowadays is more and more replaced by the conception of “public governance“ or “good governance“ since the end of the last century.
Abstract (in Czech)
Veřejná správa na evropském kontinentu prochází zvláště od sedmdesátých let minulého století poměrně značnými změnami. Patří k nim zejména samotné reformy veřejné správy založené především na uskutečňování principů decentralizace, dekoncentrace, subsidiarity a celkové demokratizace výkonu správní činnosti. Další důležitou rovinu představuje uplatňování některých manažerských přístupů osvědčených dříve v podnikatelském sektoru – zejména na bázi tzv. New Public Managementu (NPM). Jedná se o koncepci zaujímající v evropské veřejné správě dominantní postavení hlavně v osmdesátých a v první polovině devadesátých let minulého století. Uvedené dnes značně diskutované pojetí je od přelomu tisíciletí stále více nahrazováno koncepcí „public governance“, resp. „good governance“.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf  Vandová, B. 13/7/2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 13/7/2012 12:04

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • a concrete person prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc., učo 5029
Attributes
 

vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
1e0b877387b365c124892a5298df8062
Uploaded/Created
Fri 13/7/2012 12:04

vsfs_acta_2-2011_Lacina.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/2923/vsfs_acta_2-2011_Lacina.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
68,8 KB
Hash md5
e896c2b7db574d083ed09998407ea31b
Uploaded/Created
Fri 13/7/2012 12:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1/3/2021 21:20