Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV? In Vladimír Čechák. Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-7408-049-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV?
Název česky Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV?
Název anglicky From the Elite Towards the Mass Tertiary Education: What Does NERV Think about It?
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. od s. 1-5, 5 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-049-4
Klíčová slova česky Boloňský proces, Education at a Glance, soukromé vysoké školy, školné.
Klíčová slova anglicky Bologna Process, Education at a Glance, private universities, tuition fees.
Štítky AR 2010/2011, RIV_ne
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 8. 6. 2020 22:20.
Anotace
Během 20 let došlo v ČR k přechodu od elitního k masovému a nakonec univerzálnímu vysokoškolskému studiu. Do rozporu se tak dostává kvantita s kvalitou vysokoškolského vzdělávání. Národní ekonomická rada vlády (NERV) i Dlouhodobý záměr rozvoje vysokého školství Ministerstva školství ČR chtějí kvantitativní nárůst počtu studentů zastavit. ČR by tím zůstala na polovině průměru vzdělanosti OECD. Ve kvantitativním nárůstu počtu studentů je proto nutno pokračovat. Přispěje to i ke všeobecné kultivovanosti mladé generace. Předpokladem tohoto nárůstu je zavedení školného na veřejných vysokých školách.
Anotace anglicky
The transformation from elite to mass and finally to the general university education in Czech Republic has been made over the past 20 years. The quantity and the quality of the university education get into the clash. The National Economic Council of the Government (NERV) and the Long-term development plan of Ministry of Education of the Czech Republic want to stop the quantitative increase of students. As a result, Czech Republic would be at a half of average of OECD scholarship. It is necessary to continue in quantitative increase of students. This will contribute to general politeness of young generation. The premise of this increase is the implementation of tuition fees at public universities.
Zobrazeno: 7. 3. 2021 03:21